FLC Language for Life Award

Balochi  Brahui  Chinese  English  Filipino  Punjabi  Pushto  Russian  Siraiki

Ang Language for Life Award ay para sa mga indibidwal, mga grupo, mga komunidad, o mga organisasyong gumagawa ng mga proyekto gamit ang kanilang kaalaman sa wika o linggwistiks para sa ikabubuti ng kanilang kapwa.

Layunin ng Language for Life Award ang kilalanin at hikayatin ang mga taong gumawa ng mga proyektong may kinalaman sa Subaltern Linguistics – ang pagpapaunlad ng lipunan sa pamamagitan ng socio-semiotics.

Kaakibat ng pagkilala, paparangalan ng tig-200AUD ang hanggang limang (5) mapipiling kalahok.

Kikilalanin ang mga matatagumpay na kalahok ng 2019 Language for Life Award sa FLC 2019.

Upang manalo:

– Kinakailangang gumawa ng 10-minute video na ilalathala ng FLC

– Ang inyong video ay dapat na magpakita ng mga detalye ng inyong proyekto

– Ang proyekto ay nakatuon sa paggamit ng wika o linggwistiks upang makatulong o mapaunlad ang inyong komunidad

– Kinakailangang malayang mapatunayan ng FLC ang inyong mga pahayag sa video

– Ang inyong video ay ibabahagi sa publiko

Karagdagang paalala:

  • Ibibigay ang karagdagang mga patakaran para sa mga matagumpay na kalahok
  • Hindi na kinakailangang dumalo ng FLC conference upang manalo ang mga kalahok

Upang makapag-aply sa award:

– Mag-rekord ng inyong 2-minute video tungkol sa inyong project

– I-post ang video sa YouTube o kahit anong video sharing website

– I-send ang link ng video gamit ang form sa ibaba

– Ang huling petsa ng pagpapasa ay ika-31 ng Hulyo, 2019

Eligibility:

– Kahit sino ay maaring magpasa. Walang pinipiling edad, edukasyon, kasarian, lokasyon, trabaho, o kasanayan ang nasabing pagkilala

– Maaaring magpasa ng proyekto ng iba ngunit kailangan nito ng kaakibat na pahintulot mula sa may gawa

– Maaring magpasa bilang indibidwal, grupo, komunidad, o organisasyon

– Sa ngayon, ang organisasyon ay kayang mag-evaluate ng mga video sa mga sumusunod na wika: Arabic, Aymara, Ashaninka, Awajun, Cebuano, Bahasa, Balti, Balochi, Bangla, Bhojpuri, Brushaski, Dameli, Malay, English, Filipino, Gawri, Gujrati, Hindi, Hindko, Ifugao, Japanese, Kalash, Kichwa, Khowar, Kristang, Kohistani, Mauritium Kreole, Maya Yucateco, Mixteco Nahuatl, Nepali, Odia, Pahari, Paula, Portuguese, Purepecha, Putonghua (Chinese), Punjabi, Pushto, Quechua, Russian, Shipibo, Shina, Sindhi, Siraiki, Spanish, Tamil, Telugu, Thai, Torwali, Triqui, Urdu, Wakhi, Vietnamese, Zapotec…

– Kung nais ninyong magpasa ng video sa wikang hindi nasabi sa itaas, mangyari lamang na ipagbigay-alam ito sa amin. Gagawin namin ang aming makakaya upang masuportahan ang inyong nais

FLC would like to thank Mona Mamac and Jenina De Guzman for this translation.

CLICK HERE TO SUBMIT YOUR WORK FOR THE AWARD

Join us on Facebook

Follow us on Twitter

    Sorry, no Tweets were found.